Middelbare school keuze: Waar is mijn zoon het meest op zijn plek?

Waar komt zijn talent het meest tot bloei. Met andere woorden op welke middelbare school wordt vooral appèl gedaan op waar hij wèl goed in is? Hoe gaan ze met ADHD om? En hoogbegaafdheid? Kan hij zijn creatieve ei kwijt? Maar ook praktische vragen als… is het aan te fietsen, zijn er kluisjes, kent hij er al kinderen?

Eindtoets en schooladvies

Nu wil het geval dat sinds dit schooljaar (2014/2015)  de CITO-toets niet meer gebruikt mag worden als selectiemiddel. Het advies van de leraar, op basis van het leerlingvolgsysteem is bindend voor toelating tot het soort middelbaar onderwijs. Er wordt nog steeds een eindtoets afgenomen in april/mei maar dat is nadat het advies is afgegeven en inschrijving dus al plaatsgevonden heeft!

Aangezien mijn zoon vaak genoeg de CITO toets verknalde, aangezien de methode van vraagstelling en de omstandigheden waarin zo’n toets afgenomen wordt geenszins aansluit op zijn ‘profiel’ (ADHD en hoogbegaafd) is dat mijns inziens een positieve ontwikkeling.

Hoe maak je zo’n belangrijke keuze nu? Samen met je kind…. natuurlijk. En dan moet de keuze niet alleen gebaseerd zijn op “Ja, al m’n vrienden gaan ernaartoe….”. Alhoewel dat voor het kind zeer belangrijk is, zeker in deze fase (lees: pubertijd) van zijn leven, zijn er nog veel meer andere dingen van belang, waar het kind waarschijnlijk geen oog op heeft.

Dus… dan wordt het open dagen bezoeken! Maar niet voordat je een gedegen vooronderzoek hebt gedaan ter voorbereiding. Tegenwoordig is er een overweldigend aanbod van verschillende soorten onderwijs en profielscholen. Waar vroeger, toen er nog niet zoveel diversiteit was in het aanbod, nog wel eens gekozen werd voor de ‘school om de hoek’ of ‘de school waar de oudste ook heeft gezeten’ loont het om iets meer tijd te nemen om deze belangrijke beslissing weloverwogen te maken. Scholen bieden veel extra’s aan tegenwoordig, of een speciale visie. Grote kans dus dat er wel iets tussen zit wat aansluit bij de talenten van je kind.

De VO Gids
De VO Gids

De VO gids helpt bij het maken van de middelbare school keuze. Deze gids wordt uitgebracht per regio en geeft dus een goed overzicht van de scholen in de buurt. Veel bruikbare informatie en een checklist maken het een stuk makkelijker het overzicht te krijgen en de beschikbare opties in kaart te brengen. Er is een checklist voor ouders en een checklist voor kids.

Pin It on Pinterest

Share This