Vanaf dit schooljaar zou de toelating tot voortgezet onderwijs gebaseerd moeten zijn op schooladvies en niet meer alléén op CITO scores. Positief, dacht ik, aangezien de Middelbare School Keuze één van de belangrijkst keuzes in het leven van een kind is. De CITO toetsen zijn wat mij betreft nog steeds momentopnames en niet voor iedereen weggelegd. Zo kunnen ze dus ook niet altijd een betrouwbaar beeld geven van de leerprestaties (lees: leervermogen) van een leerling.

Zo zou het advies vanaf dit schooljaar gebaseerd moeten zijn op het advies van de school, wat op zijn beurt weer gebaseerd is op het leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem bestaat uit toetsen die de hele basisschoolperiode lang de kennis en de vaardigheden van het kind meten. Dit gebeurt in ieder geval voor de Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. Naar aanleiding van het leerlingvolgsysteem maakt de basisschool, bij overgang naar een andere school (basis dan wel middelbaar) een onderwijskundig rapport (OKR). In het OKR beschrijft de school resultaten, vorderingen, ontwikkeling, gedrag en verzuim. Het uiteindelijke schooladvies zou dus gebaseerd worden op het OKR en moet ook andere toetsen en observaties in de klas meenemen.

Vooral voor de niet persé doorsnee leerlingen dus een positieve verandering. Ten minste, dat dacht ik. Tot ik terug kwam van het adviesgesprek. Advies: VMBO-tl. Dit nadat er het jaar daarvoor géén voorlopig advies afgegeven werd, omdat het resultaat van de toets (VMBO) niet representatief was voor het kunnen van de leerling. Bovendien had één leerkracht eerder aangegeven dat het hier om een ‘VWO-klant’ ging en twee andere leerkrachten dat hij ‘minstens HAVO aan moest kunnen’.

Op de één of andere manier dacht ik (achteraf gezien kennelijk geheel onterecht!), dat de rol van de verschillende leerkrachten, en dan vooral hun observaties en de inschatting van de ontwikkeling en het leervermogen van het kind, veel groter zou zijn. In ons geval lijkt die niet (geheel) meegenomen te worden! Nu is niet één systeem waterdicht en is het waarschijnlijk op elke school anders, hoe het ook zij… het lijkt erop dat we – in ons geval – van de regen in de drup terecht zijn gekomen!

Zorg dat je op de hoogte bent van wat er in het schooldossier zit en vraag zonodig om aanvulling die ook die de omstandigheden, waarin bepaalde leerprestaties tot uiting komen, uitleggen en onderbouwen. En in het geval van afwijkend advies, ga het gesprek aan met de middelbare school, om het een en ander persoonlijk toe te lichten.

Pin It on Pinterest

Share This